Disclaimer

Airsoftskirms.nl doet zijn best om nauwkeurige, volledige en actuele informatie op deze website op te nemen. Echter Airsoftskirms.nl garandeert niet dat de inhoud van deze site juist, volledig, actueel, of vrij van technische of typ fouten is. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle informatie te verifiëren alvorens erop te vertrouwen.

Airsoftskirms.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen en aanpassingen aan alle informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving.

Toegang tot en het gebruik van deze site en de inhoud daarvan is voor risico van de gebruiker. Links naar andere websites hebben wij geplaatst voor je gemak, Airsoftskirms.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites. Het is aan jou om voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat wat je voor gebruik selecteert vrij is wormen, virussen,Trojaanse paarden en andere items van kwaadaardige en/of slopend aard.

Airsoftskirms.nl, of welke andere partij betrokken bij het ontwerp, ontwikkeling of oplevering van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige direct, indirecte, incidentele of structurele schade of welke schade dan ook die voortvloeit uit toegang, gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van deze website. Dit geldt ook voor enig andere gelinkte website en eventuele fouten of omissies in de inhoud ervan.